logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
ZOEK TOPADVOCAAT IN HET ONDERWIJSRECHT / AMTENARENRECHT

JURIDISCH TOPADVIES & BIJSTAND

VOOR ONDERWIJS- & ONDERSTEUNEND PERSONEEL
WERKZAAM IN EEN TOXISCHE SCHOOLOMGEVING

www.onderwijsadvocaten.be

Algemene voorwaarden

Foutje in de site / opmerking?

Onderwijsadvocaten.be zet zich steeds in om deze website actueel en correct te houden.
Als je echter iets opmerkt dat onjuist of verouderd is, waarderen wij het als je ons dit laat weten. Geef alstublieft aan waar op de site je deze informatie heeft gevonden.
We zullen het snel bekijken.

Stuur jouw antwoord via e-mail; webmaster@onderwijsadvocaten.be.


Verantwoordelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie, noch voor schade die ontstaat door problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. We proberen het aantal verplichte velden op webformulieren te minimaliseren.

Webtron BV is niet en nooit aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën die namens Webtron BV via deze site worden verstrekt.


Privacy

Verzoeken om antwoorden en privacy die via e-mail of webformulieren worden ingediend, worden op dezelfde wijze verwerkt als per post. Dat wil zeggen dat je binnen maximum twee weken een antwoord van ons kunt verwachten. In geval van ingewikkelde verzoeken zullen we je binnen een maand laten weten dat we maximum 2-3 maanden nodig hebben.

Elke persoonlijke informatie die je gedurende jouw reactie of verzoek om informatie aan ons verstrekt, zal enkel worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.


Veiligheid

Webtron BV doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat haar systemen beveiligd zijn tegen elke illegale vorm van gebruik. Webtron BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met de toegepaste technologische standaarden. Het bedrijf is echter niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die gebruikers van de website oplopen als gevolg van onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde partij.

Webtron BV is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar gelinkt wordt. Indien de producten of diensten op deze websites worden aangeboden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derde partij van toepassing.


Creatieve Inhoud, auteursrechten & intellectuele eigendom

De rechten op alle creatieve inhoud op deze website zijn het eigendom van Webtron BV of van derden die de inhoud hebben geplaatst of waarvan Webtron BV een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Het kopiëren, verspreiden en ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Webtron BV, tenzij dwingende regels (zoals het recht op citeren) anders bepalen of specifieke inhoud dit voorschrijft.

Indien je moeilijkheden ervaart bij het gebruik van de website of vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via het e-mailadres info@onderwijsadvocaten.be.
Wij staan graag voor je klaar.

Team Onderwijsadvocaten