logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
ONDERWIJSADVOCAAT ONDERWIJSRECHT AANVRAGEN regio Sint-lievens-esse

JURIDISCH TOPADVIES & BIJSTAND

VOOR ONDERWIJS- & ONDERSTEUNEND PERSONEEL
WERKZAAM IN EEN TOXISCHE SCHOOLOMGEVING

Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Angstcultuur in jouw school regio Sint-lievens-esse?

In het onderwijs zijn de leidinggevende directeurs in sommige scholen oppermachtig geworden. Soms wordt de macht door hen misbruikt om het onderwijzend personeel of andere schoolmedewerkers te belagen en te pesten. De redenen hiervoor kunnen heel divers en uiteenlopend zijn.
Echt schrijnende maar helaas actuele situaties die hier en daar nog in Vlaamse scholen gebeuren. Ja, het zijn gelukkig uitzonderingen maar het zal je als leerkracht maar overkomen…

“Een fabulerende directeur met weinig morele verantwoordelijkheid kan op schoolniveau vrij individueel beslissen. Hij of zij kan bepaalde methodieken, regels, uren of procedures invoeren of afschaffen. Dit met of zonder steun van het schoolteam en binnen de grenzen van de ruime regelgeving. Evenwel is dit als leerkracht hoogst onduidelijk …

De school- en teamsfeer kan in dergelijke situaties door een directeur in 1 à 2 schooljaren compleet en bewust omslaan. Of met andere woorden: de vriendschappelijke dynamiek, de positieve groepsgeest en het probleemloos samenwerken met collega’s van weleer, is in korte tijd helemaal en voelbaar verdwenen. Vanzelfsprekend gaat dit dan ook snel ten koste van het algemeen welzijn van het personeel. Er worden wonden geslagen. De uitmuntende teamspirit die aanvankelijk zo positief en goed was moet nu plaats ruimen voor intimidaties en manipulaties op de werkvloer en doorheen de hiërarchische lijn. We kunnen op dat moment spreken van een hele toxische werksfeer. Gedreven collega’s die het hiermee moeilijk hebben en zich kritisch durven uitlaten, worden door de directie in het gareel gedwongen. Hierover komt zelden iets naar buiten doordat de betrokkenen weten dat ze tuchtsancties kunnen verwachten indien ze niet keurig en tijdig professioneel terugplooien.

Indien die kritiek tov van de lokale schoolleiding niet bekoelt en de leerkracht(en) geen U-bocht maakt, kan deze vroeg of laat officieel doorgestuurd worden naar de Raad van Bestuur van de scholengroep. Het is niet ondenkbaar dat die collega dan (zelfs na een uitstekend loopbaan verleden) in een hoorzitting voor de ganse Raad van Bestuur met de grond gelijk gemaakt wordt.
Vaak een desillusionerende, hallucinante maar ook traumatische ervaring voor de verhoorde op dat moment. Daarbovenop en los van alles kan er ook nog sans gêne maar steeds eensgezind door de Raad van Bestuur een extra (lees veel te strenge) tuchtsanctie onder de vorm van blaam, schorsing, geldboete, ontslag worden opgelegd. Voor de ‘beschuldigde’; de finale mentale doodsteek.
Neen, op enige vorm van empathie, objectief en constructief overleg moet je tijdens zo een hoorzitting niet direct rekenen of hopen. Uit talloze getuigenissen van leerkrachten weten we dat op dat moment de rangen zich (moeten) sluiten.
De littekens als gevolg van een bovenstaande kunnen voor een betrokken leerkracht onherstelbaar diep zijn en door de omgeving zwaar onderschat.”

Machtsmisbruik door directie en of de gevolgen van nepotisme (vriendjespolitiek) is ook de rode draad doorheen de burn-outs van tal van leerkrachten. Onderwijspersoneel dat kritisch is over het gevoerde onderwijsbeleid kan dus worden bedreigd met disciplinaire maatregelen als schorsing, ontslag of niet-verlenging van een tijdelijke aanstelling.

Ook kleinere pesterijen komen steeds meer voor. Er kan een sterke druk heersen om klakkeloos te slikken wat het schoolhoofd zegt en doet, zelfs wanneer dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs of de leerkracht(en) zelf. Deze laatste die vaak te kampen hebben met stress, ziekte, depressie of burn-out.

Vele verhalen uit eerste hand van benadeelden over pestgedrag door teamleden of directeurs in scholen, raken vergeten of verdwijnen tussen de plooien. Ze worden hoogstens opgeschreven en opgeslagen in een map waar nooit iemand nog naar kijkt. Te mondige ambtenaren lopen dan weer vlot(ter) de kans om ten gepaste tijde geschorst en uitgesloten te worden of die worden vriendelijk verzocht door de directie om volgend schooljaar niet terug te komen.

Ja hoor, situaties hebben soms echt kafkaiaanse trekken: ‘de organisatie’ is belangrijker geworden dan waar het om hoort te gaan, het onderwijs.Bij te veel scholen uit Sint-lievens-esse in de provincie Oost-Vlaanderen, houden de directeurs niet het onderwijs in het oog maar hun eigen belang of dat van ‘de organisatie’. Het welzijn van de leerkracht, de motor van de organisatie, is geheel ondergeschikt.

› laatste update juni ’23

onderwijsadvocaat voor onderwijspersoneel oudere volwassen persoon grijs haar leerkracht aandachtig aan het lezen in de klas bril boek laptop krijtbord schoolbord

Dat pestgedrag kan dus verregaande psychische en lichamelijke gevolgen hebben. In vele dossiers zien we dat – zelfs vastbenoemde (top)-leerkrachten niet opgewassen zijn tegen belaging en pestgedrag van directeurs. De lesgevers druipen gelaten af en ruilen de school in voor een andere professionele loopbaan, veelal in een ander schoolnet of de privésector.

We geven nog mee dat niet iedere directeur of leidinggevende de kantjes ervan afloopt.
Er zijn ook hele goeie directies die meestal samen met alle personeelsleden heel mooi werk leveren. Het is ‘ge-luk-kig’ een kleine (bij de inrichtende machten) gekende minderheid die het verpest …

Weet dat de directiekeuzes nu eenmaal allesbepalend zijn voor een schoolcultuur of maw de rol van schoolhoofd is cruciaal!
Wist je dat pestgedrag door team- en directieleden zelden aangetroffen wordt in schoolorganisaties met krachtig en rechtlijnig leiderschap. 

Er zijn vele directeurs die aangename (niet-toxische) werkomgeving zorgen en maken dat leerkrachten er zich veilig, gewaardeerd en gestimuleerd voelen. Bovendien streven ze naar een uitdagend, duurzaam werk- en leefklimaat. Mooi!

Zonder een professionele, gedreven en betrokken directeur is een school tenslotte doelloos.

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - bijstand onderwijsadvocaten
aanvragen 46%
Vrij Onderwijs
28%
Stedelijk Onderwijs
19%
Provinciaal onderwijs
aanvragen 6%
andere
Webdesigner 2%

Gepest? Verder lezen …
Stress, ziekte, depressie of burn-out? Verder lezen …

Wij zoeken de beste en geschiktste advocaat regio Sint-lievens-esse voor je uit.

Een vaststelling, uitnodiging verschijning of midden in een tuchtprocedure?
Ongeacht voor welke directie, schoolraad of schoolbestuur je moet verschijnen, doe dit nooit alleen!

Geen paniek we zijn er voor jou om je vlot en doorheen dit proces te begeleiden.
Deze aanvraag hier is niet bindend én bovendien gratis.
Wij hebben top gespecialiseerd onderwijsadvocaten aan boord.

persoon mevrouw vrouwelijke collega lerares ziek moe stress opgebrand burn-out vermoeid op boeken aan de computer tafel klavier muis

Als onderwijzer, leerkracht, docent of ondersteunend personeel zijn er talloze situaties waarin je mogelijk behoefte hebt aan juridische bijstand, begeleiding of advies om ervoor te zorgen dat het onderwijsproces soepel én succesvol verloopt.

Soms is het inschakelen van een onderwijsadvocaat dé beste oplossing om aan de behoeften van alle betrokken partijen te voldoen en het pad naar een succesvolle toekomst binnen het onderwijs (opnieuw) te effenen. 
Of vaak is het noodgedwongen, omdat alle andere mogelijkheden … uitgeput zijn.

Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Pestgedrag & Burnout?
Zoek hier dé onderwijsadvocaat.

Je bent lid van het onderwijs- of schoolpersoneel en bent tewerkgesteld in het gemeenschapsonderwijs of GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, gesubsidieerd officieel onderwijs of het vrij onderwijs?

Heb je je dan ooit afgevraagd hoe je als leerkracht, docent, professor of ondersteunend personeel in het onderwijs het beste je weg kan vinden in een wereld vol juridisch jargon, wetten en regels?

Breekt het zweet je uit bij de gedachte aan vaststellingen, tucht-, of bezwaarprocedures of andere maatregelen die jou als ambtenaar in het onderwijs kunnen worden opgelegd?
Laten we toch vooral eerlijk zijn: wie heeft de tijd om zich door talloze paragrafen en onderwijsregeltjes heen te worstelen om exact te weten waar je aan toe bent?

Vrees niet langer, want hier is dé oplossing voor jou: schakel een onderwijsadvocaat in en laat je bijstaan door een expert op het gebied van al deze ingewikkelde onderwijszaken en regelgevingen.

Op deze site onderwijsadvocaten.be leggen we uit waarom het advies van een onderwijsadvocaat onmisbaar is voor iedereen die werkzaam is in of op zoek is naar een baan in het onderwijsveld.

Stress, ziekte, depressie of burn-out? Verder lezen …

logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
0 u. na aanvraag
contact onderwijsadvocaat
0 jaar
actief
+ 0 aanvragen
reeds behandeld
0 % leerkrachten
prijzen ons aan
Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Zoek dé beste onderwijsadvocaat uit regio Sint-lievens-esse

Onderwijsadvocaat Sint-lievens-esse hier vrijblijvend aanvragen

Aarzel niet langer en neem contact met ons op om duidelijke antwoorden op jouw vragen te krijgen. 
Onderwijzend personeel, wij hebben de mogelijkheid om in heel Vlaanderen voor jou op te treden.

Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Websites voor of over onderwijs Onderwijsvakbonden

Tijdens gesprekken met de minister zijn zij de vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel en zij hebben een plaats in de Vlaamse Onderwijsraad (de Vlor). Leden van een representatieve vakbond kunnen een deel van hun contributie terugkrijgen als een vakbondspremie.

Er zijn 4 representatieve onderwijsvakbonden. Sluit je aan (!):