logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
GESPECIALISEERD ONDERWIJSADVOCAAT AANVRAGEN BIJ PESTEN

JURIDISCH TOPADVIES & BIJSTAND

VOOR ONDERWIJS- & ONDERSTEUNEND PERSONEEL
WERKZAAM IN EEN TOXISCHE SCHOOLOMGEVING

onderwijs gepest worden op het werk andere collega groep leidinggevende in de leraarskamer zoek topadvocaat in het onderwijsrecht / amtenarenrecht juridisch topadvies & bijstand voor onderwijs- & ondersteunend personeel werkzaam in een toxische schoolomgeving advocaat aanvragen
Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Wat is pesten?

Pestgedrag is dus een voortdurend proces en gebeurt op verschillende manieren.
Het kan voorkomen dat er over je geroddeld wordt en dat verhalen worden overdreven, waardoor je geen mogelijkheid hebt om jezelf te verdedigen. Als je dan ergens verschijnt, zul je merken dat er ‘iets’ aan de hand is, maar niemand wil vertellen wat er gebeurd is.

Pesten kan zowel fysiek, verbaal, sociaal of digitaal plaatsvinden.

Je kunt ook publiekelijk gepest worden. Bijvoorbeeld, jouw leidinggevende controleert jouw e-mail of jouw spullen worden opzettelijk weggemaakt of beschadigd. Er worden vervelende opmerkingen gemaakt over jouw prestaties en je wordt constant belast met vervelende taken. Of er wordt een verkeerde of onterechte vaststellingsfiche opgemaakt door de directie. Allemaal zaken die daadwerkelijk kunnen gebeuren … helaas.

Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Gevolgen van pesten

Pesten is een groeiend probleem op scholen, en het heeft niet alleen betrekking op leerlingen. Leerkrachten en docenten kunnen dus ook het doelwit zijn van pesterijen door hun collega’s, wat een negatieve invloed heeft op de werkomgeving en het welzijn van de betrokkenen.

Zowel kinderen als volwassenen zijn in hun sociale ontwikkeling op zoek naar grenzen en normen binnen een groep. Helaas kan dit soms leiden tot het ontstaan van een sociaal onveilige groep, waarbij afwijkend gedrag wordt bestraft door uitsluiting en pesten.

Pesten kan leiden tot een slecht leerklimaat, waar de aandacht en energie worden afgeleid van het onderwijs zelf.

Deze verhalen zijn helaas zeer talrijk maar worden vaak binnen het schoolapparaat ‘opgelost’.

Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Burn-out door pestgedrag

Pesten blijft een groot taboe en dit geldt vooral wanneer dit gebeurt op de werkvloer. Als kind word je gepest op school wanneer je nog niet zo goed kunt omgaan met soortgelijke situaties.

Echter, als volwassene moet je sterk genoeg zijn om dit aan te kunnen. Je moet weerbaar zijn, voor jezelf kunnen opkomen en je mening kunnen geven. Uit onderzoek blijkt echter dat niet iedereen hier toe in staat is.

De gevolgen van pesten op de werkvloer kunnen heel ingrijpend en lang voelbaar zijn.
Dit kan zelfs leiden tot een verstoring van hun persoonlijke leven en kan zelfs een negatieve invloed hebben op hun gezondheid, werk en carrière. 

Stress, ziekte, depressie of burn-out? Verder lezen …

logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
0 u. na aanvraag
contact onderwijsadvocaat
0 jaar
actief
+ 0 aanvragen
reeds behandeld
0 % leerkrachten
prijzen ons aan
Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Pestgedrag door teamleden of directies

Het probleem van pesten in de klas is een bekend fenomeen, maar wist je dat pestgedrag onder leerkrachten / docenten ook steeds meer toeneemt?

Uit enquêtes blijkt dat 9% van de ondervraagde onderwijsmedewerkers, waaronder docenten en ondersteunend personeel, aangeeft dat er op hun school collega’s zijn die minder plezier in hun werk hebben omdat ze gepest worden door andere teamleden.

Dit kan leiden tot een belabberde en een hele toxische werksfeer. Sterker nog, soms is de directie hiervan op zelfs de hoogte, maar laat ze begaan.

collega gepest door team andere collega groep leidinggevende in de leraarskamer zoek topadvocaat in het onderwijsrecht / amtenarenrecht juridisch topadvies & bijstand voor onderwijs- & ondersteunend personeel werkzaam in een toxische schoolomgeving advocaat aanvragen

Als jij te maken krijgt met pestgedrag in de lerarenkamer, weet dan dat je niet alleen bent en dat er verschillende personen en instanties zijn waar je terecht kunt voor hulp. Een eerste aanspreekpunt kan bijvoorbeeld de schooldirecteur of het schoolbestuur zijn.

Zij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun personeel op het werk en moeten de federale wetten rond welzijn op het werk naleven.

Daarnaast is er de preventieadviseur voor psychosociale aspecten (PAPSY), die je kan helpen wanneer je te maken krijgt met geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of discriminatie. Deze persoon maakt deel uit van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waaraan jouw onderwijsinstelling is aangesloten.

Mocht je het gevoel hebben dat deze kanalen niet voldoende zijn om het pestgedrag op jouw school op te lossen, dan kan je ook contact opnemen met je vakbondsafgevaardigde of andere werknemersafgevaardigde. 

Samen kunnen jullie het pestgedrag aankaarten bij het personeel en het schoolbestuur en streven naar een veiligere werkomgeving voor iedereen. 

Laat je niet ontmoedigen door pesters, maar zoek hulp en blijf in gesprek met (te vertrouwen) collega’s én leidinggevenden om het probleem aan te pakken.

Verder lezen …

Wij zoeken de beste en geschiktste advocaat voor je uit.

Een vaststelling, uitnodiging verschijning of midden in een tuchtprocedure?
Ongeacht voor welke directie, schoolraad of schoolbestuur je moet verschijnen, doe dit nooit alleen!

Geen paniek we zijn er voor jou om je vlot en doorheen dit proces te begeleiden.
Deze aanvraag hier is niet bindend én bovendien gratis.
Wij hebben top gespecialiseerd onderwijsadvocaten aan boord.

Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Toenemend pestgedrag

Pesten is een groeiend probleem op scholen, en het heeft niet alleen betrekking op leerlingen. Leerkrachten en docenten kunnen dus ook het doelwit zijn van pesterijen door hun collega’s, wat een negatieve invloed heeft op de werkomgeving en het welzijn van de betrokkenen.

Zowel kinderen als volwassenen zijn in hun sociale ontwikkeling op zoek naar grenzen en normen binnen een groep. Helaas kan dit soms leiden tot het ontstaan van een sociaal onveilige groep, waarbij afwijkend gedrag wordt bestraft door uitsluiting en pesten.

Deze verhalen zijn helaas zeer talrijk maar worden vaak binnen het schoolapparaat ‘opgelost’.

Het is belangrijk dat scholen aandacht besteden aan het aanpakken van pestgedrag onder zowel leerlingen als personeel. Dit kan worden bereikt door het opstellen van regels en richtlijnen voor het omgaan met pestgedrag, evenals het aanmoedigen van een open dialoog over het onderwerp. Het betrekken van een leerkracht bij het aanpakken van pestgedrag mag niet worden gezien als ‘klikken’, maar als een noodzakelijke stap om hulp te vragen bij het oplossen van het probleem.

Pesten onder leerkrachten kan zich op verschillende manieren uiten, zoals roddelen, negeren, buitensluiten of twijfelen aan de expertise van een collega.
Het is van cruciaal belang dat leidinggevenden zich bewust zijn van dergelijk gedrag en actie ondernemen om het aan te pakken. Door een positief en respectvol werkklimaat te creëren, kunnen scholen bijdragen aan het voorkomen van pestgedrag en het bevorderen van een veilige en ondersteunende omgeving voor zowel leerlingen als personeel.

En ook hierin leert de praktijk ons ondertussen dat er in heel wat scholen soms hele vreemde cases of werksituaties zijn die eigenlijk niets anders zijn dan ‘pesten’.

ongelukkig slachtoffer pesten collegas mannen aantal collega deel van het team enkele uit lerarenkorps zoek topadvocaat in het onderwijsrecht / amtenarenrecht juridisch topadvies & bijstand voor onderwijs- & ondersteunend personeel werkzaam in een toxische schoolomgeving advocaat aanvragen

Mocht je het gevoel hebben dat deze kanalen niet voldoende zijn om het pestgedrag op jouw school op te lossen, dan kan je ook contact opnemen met je vakbondsafgevaardigde of andere werknemersafgevaardigde. 
Samen kunnen jullie het pestgedrag aankaarten bij het personeel en het schoolbestuur en streven naar een veiligere werkomgeving voor iedereen. 

Laat je niet ontmoedigen door pesters, maar zoek hulp en blijf in gesprek met (te vertrouwen) collega’s én leidinggevenden om het probleem aan te pakken.

Verder lezen …

logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
0 u. na aanvraag
contact onderwijsadvocaat
0 jaar
actief
+ 0 aanvragen
reeds behandeld
0 % leerkrachten
prijzen ons aan
Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Advies neem onderwijsadvocaat bij pestgedrag op school

Een onderwijsadvocaat kan een waardevolle hulp zijn bij het aanpakken van pestgedrag op school. Hij of zij kan docenten, leerkrachten en ondersteunend personeel adviseren over de juiste richtlijnen en procedures om dit soort situaties te voorkomen en aan te kaarten.

Het is essentieel dat onderwijsprofessionals op de hoogte zijn van het pestprotocol op hun school. Dit protocol bevat vaak richtlijnen voor het herkennen van pestgedrag, het melden ervan en de te volgen stappen om het probleem aan te pakken. Een onderwijsadvocaat kan helpen bij het beoordelen en verduidelijken van dergelijke protocollen en het trainen van het personeel om het effectief toe te passen.

Daarnaast kan een onderwijsadvocaat advies geven over de verantwoordelijkheden van het schoolbestuur en het personeel bij het aanpakken van pestgedrag. Zo moeten zij ervoor zorgen dat de school een veilige en inclusieve omgeving biedt voor alle leerlingen en dat er passende maatregelen worden genomen om pesten te voorkomen en te stoppen.

In het geval van ernstige incidenten van pestgedrag in het schoolteam, zou een onderwijsadvocaat de betrokken partijen kunnen bijstaan. Hij of zij kan helpen bij het opstellen en versturen van brieven of documenten en bieden juridische ondersteuning bij eventuele verdere maatregelen die nodig zijn om het probleem op te lossen.

Kortom, het inschakelen van een onderwijsadvocaat bij pestgedrag op school kan een belangrijke ondersteuning zijn voor docenten, leerkrachten en ondersteunend personeel. Samen kan men werken aan een structurele oplossing voor pestgedrag op scholen en zo bijdragen aan een veiligere en plezierigere leeromgeving voor iedereen.

man vrouw advocaat bemiddelaar jurist samen oplossen tucht ruzie bril luisterend luisteren tuchtprocedure gesprek directeur ruzie bemiddelen man vrouw

Stress, ziekte, depressie of burn-out? Verder lezen …