logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
GESPECIALISEERD ADVOCAAT AANVRAGEN VOOR / TIJDENS OF NA BURN-OUT

JURIDISCH TOPADVIES & BIJSTAND

VOOR ONDERWIJS- & ONDERSTEUNEND PERSONEEL
WERKZAAM IN EEN TOXISCHE SCHOOLOMGEVING

Voor onderwijspersoneel, -medewerkers en ondersteunend personeel

Stress & Burn-out in het onderwijs

Volgens enkele onderzoeken heeft één op de vijf medewerkers in het onderwijs een burn-out, wat het hoogste percentage is van alle beroepsgroepen. Opvallend genoeg worden ook jonge leerkrachten tussen de 25 en 35 jaar oud getroffen.

De groep tussen de 55 en 65 jaar scoort ook hoog. Het aantal onderwijzers en leerkrachten dat binnen vijf jaar stopt met werken in het onderwijs is ook significant, met 25% in het voortgezet onderwijs en circa 12% in het basisonderwijs.

Veel mensen die niet in het onderwijs werken, hebben een positief beeld van het beroep leraar. Dit komt vaak door de vele vakanties en korte werkdagen. Echter, in werkelijkheid is er bij lesgeven meer betrokken dan alleen lesgeven in de klas. Het aantal leraren met een burn-out is zorgwekkend hoog. Dit betekent niet dat er geen oplossingen zijn.

Heel veel leerkrachten heeft behoefte aan (aanvullende) maatregelen tegen interne intimidatie, agressie of geweld. Het percentage vertoont door de jaren heen een stijgende lijn.
Nog te weinig scholen(groepen) of inrichtende machten erkennen dit probleem en nemen op dit moment te weinig (preventieve) maatregelen tegen dit gedrag.

Wanneer de druk te hoog wordt en je blijft proberen om waardering te krijgen, maar steeds teleurstellingen ervaart, dan raak je op een gegeven moment overbelast. Je put jezelf zowel fysiek als mentaal volledig uit.

Er komt vroeg of laat een punt waarop je je leeg voelt en opgebrand bent: je hebt last van een burn-out. Een belangrijke oorzaak van het ontwikkelen van een burn-out is het gevoel van waardeloosheid.

burn-out door pestgedrag onderwijs in scholen pesten door schoolteam zoek topadvocaat in het onderwijsrecht / amtenarenrecht juridisch topadvies & bijstand voor onderwijs- & ondersteunend personeel werkzaam in een toxische schoolomgeving advocaat aanvragen

Gepest? Verder lezen …